Home · Blog · Baza wiedzy - gry szkoleniowe

Baza wiedzy - gry szkoleniowe

Gry symulacyjne w naszym programie dla technologów będą zaprojektowane na przedstawionym tutaj materiale informacyjnym.
Gorąco prosimy słuchaczy prowadzonych przez naszą organizację szkoleń i symulacji szkoleniowych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przejrzenie przedstawionych tu lektur przed wykładem Naukowe Symulacje .
Zwracamy uwagę jednocześnie, że niniejsza baza zawiera tytuły wychodzące poza wąską wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji w kwestii fabuły opracowaywanych przez Państwa gier.
 • Kształcenie Umiejętności Przywódczych w Nowoczesnej Jednostce Biznesowej, Tadeusz Nowakowski
 • Szkolenia Menedżerskie, Joanna Dudeń
 • Leksykon przezwajania silników
 • Rysunek techniczny
 • Organizacja przetwarzania danych w przedsiębiorstwie
 • Symulacje motywacyjne – podstawy praktyczne
 • Urządzenia alfanumeryczne informacji wizualnej.
 • Sieci elektroenergetyczne
 • Słownik ortograficzny
 • Konstrukcje sprężone
 • Dyrektor jako organizator
 • Prawo w ochronie młodocianych
 • Geografia ekonomiczna świata
 • Decyzje i prognozy
 • Analiza ilościowa związków organicznych
 • Zbiór zadań ze statyki i wytrzymałośc i materiałów.
 • Przenośniki ZBP
 • Maszyny elektryczne
 • Elektroakustyka w pytaniach i odpowiedziach dzwięk
 • ABC samorządu załogi
 • Klasyfikacja pierwiastków i związków chemicznych
 • Maszyny elektryczne w pytaniach i odpowiedziach
 • Słownik naukowo - techniczny angielsko - polski. Nowe
 • Metody pomiarowo-diagnostyczne analogowych ukł.elektronicznych
 • Praca mistrza i jej usprawnienie BOP
 • Polityka ochrony pracy w przedsiębiorstwie
 • Przewodnik po mikroinformatyce
 • Turbo ASSEMBLER wersja 2.0
 • Turbogeneratoy eksploatacja i diagnostyka
 • Chiwriter wersja 3.16
 • Informatyczna infrastruktura zarządzania
 • Energia elektryczna w ogrzewaniu pomieszczeń.Wyd.I. 258str.,20cm.
 • Przekładniki w elektroenergetyce. Wyd.II zm. 304str.,24cm.
 • Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji 142 str., 21 cm
 • Wnioskowanie statystyczne Wyd I 166s,24cm
 • Encyklopedja powszechna t 7 320 str., 24 cm
 • Informacja obrazowa 530 str., 24 cm
 • AutoCAD w.12 357 str., 20 cm
 • Metrologia wielkości geometrycznych Wyd.I 428 str., 24 cm
 • Gry transportowe – podstawy teoretyczne
 • Starożytny Izrael Od czasów Abrahama do zburzenia Jerozolimy przez Rzymian 381 str 20 cm
 • Systemy mikroprocesorowew automatyce napędu elektrycznego Wyd.2 183 str., 20 cm
 • Micrografx DESIGNER 4.0,4.01PL,4.1TE 402 str, 24 cm
 • Wycena nieruchomości przedsiębiorstw t1 Szacowanie nieruchomości WydII zmienione 225s 20cm
 • Zarys matematyki wyższej dla studentów cz 3 Wyd 19
 • Słownik angielsko-polski 416 str 19 cm
 • Powszechna historia państwa i prawa Wyd.VIII 560 str,24 cm
 • Mała encyklopedia pierwiastków 197 str,24 cm
 • Analiza matematyczna - powtórzenie, ćwiczenia i zbiór zadań Wyd.III 495 str, 21 cm
 • Automatyka 200 str, 24 cm
 • Pzegląd budowy i działania komputerów 196 str, 24 cm
 • Geografia ekonomiczna Wyd.IV 352 str, 24 cm
 • Analiza matematyczna cz1 wyd 24
 • Równania różniczkowe cząstkowe w zagadnieniach fizyki i techniki 506 str, 24 cm
 • Pozakodeksowe przepisy karne 726 str, 24 cm
 • Zbiór zadań z matematyki dla studentów wyższych uczelni ekonomicznych 463 str, 24 cm
 • Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne 384 str, 24 cm
 • Słownik komputerów i internetu 20 cm
 • C++ - księga eksperta + D-51 778 str, 24 cm
 • Socjologia dla prawników i politologów
 • Zrób to sam 351 str, 30 cm
 • Wykłady z teorii prawdopodobieństwa 274 str, 24 cm
 • Windows ME 268 str. 24 cm
 • Badania logiczne II/II 328 str, 18 cm

  08.12.2016. 00:01