Home · Blog · Baza wiedzy - symulacyjne ćwiczenia biznesowe

Baza wiedzy - symulacyjne ćwiczenia biznesowe

Gry symulacyjne w naszym projekcie dla kierowników produkcji będą skonstruowane na poniższym materiale wiedzowym.
Serdecznie prosimy uczestników naszych zajęć i symulacji decyzyjnych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeczytanie wymienionych poniżej książek na szkolenie Symulacje Szkoleniowe Dla Inżynierów.
Chcemy zauważyć przy tym, że poniższa lista zawiera opracowania wychodzące poza omawianą na zajęciach wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji odnośnie fabuły opracowaywanych przez Naszych Uczestników symulacji.
 • Budowanie Postaw Przywódczych w Nowoczesnej Instytucji, Grzegorz Kowalski
 • Szkolenia Projektowe, Anna Cernowska
 • Podręcznik kierowcy samochodowego
 • Jednowrzecionowe automaty tokarskie
 • Leksykon tokarza-automatowego.
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Oscylografy magnetoelektryczne
 • Technika cieplna
 • Eksploatacja urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • Algebra dla klasy II L.O
 • Eksploatacja handlowa kolei czII
 • Metaloznawstwo i obróbka cieplna
 • Mistrz w przedsiębiorstwie przemysłowym
 • Zarys maszyn elektrycznych
 • Urządzenia elektroenergetyczne
 • Szkło jako materiał budowlany
 • Przekładniki w elektroenergetyce.
 • Leksykon inżyniera i technika budowlanego t.3.Mechanika bud.
 • Zasady zarządzania organizacjami.
 • Jak czytać bilans przedsiębiorstwa
 • Programowanie w języku Basic
 • Niezawodność urządzeń elektronicznych
 • Podręczny słownik polsko - francuski z suplementem
 • Ziółka i my
 • Ptaki Polski Atlas
 • Mała encyklopedia medycyny t1 A-G
 • Przewodnik kierownika budowy t.II
 • Lotus 1-2-3 wersja3.0
 • Łagodne wprowadzenie do systemu UNIX
 • Zarys matematyki wyższej dla studiów technicznych część II
 • Użytkowa grafika komputerowa.Wyd.I
 • Przewodnik ślusarza. Wyd.8 poprawione i uaktualnione.
 • Optymalizacja struktur sieci elektroenergetycznych.Wybrane metody obliczeń. 190str.,20cm.
 • Procesy pełzania i zmęczeniach w materiałach 485str.24cm
 • Leksykon medycyny niekonwencjonalnej 187 str., 24 cm
 • Nowe znaki i sygnały drogowe Przepisy wzory komentarz 279 str., 20 cm
 • Przemysłowa energia odpadowa Zasady wykorzystania Urządzenia 525 str., 24 cm
 • Przewodnik po UNIXIE
 • Słownik pierwiastków chemicznych 238 str., 21 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Tablice matematyczne,fizyczne,chemiczne i astronomiczne 191 str., 21 cm
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Wyd I 225s 20cm
 • Wielka encyklopedia ryb - słodkowodne i morskie ryby Europy 358 str., 30 cm
 • Podzespoły elektroniczne-elementy bierneLeksykon 565 str., 24 cm
 • Excel 5 następne kroki w.polska 248 str.,24 cm
 • VAT Encyklopedia Prot. nr 115-zamiany 398s 24cm
 • Wprowadzenie do filozofii Wyd.IX 288 str.20 cm
 • Zarys metod ekonometrii-zbiór zadań 223 str,24 cm
 • Człowiek istota społeczna Wyd.V 575 str, 21 cm
 • Zbiór zadań z fizyki- mechanika, elektryczność, magnetyzm Wyd.II 505 str, 20 cm
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe 138 str, 24 cm
 • Autonomia PC wyd.III + dyskietka 616 str 24 cm
 • Anatomia serwera NT 383 str, 24 cm
 • Zarządzanie personelem
 • Elementy teoretyczne metaloznawstwa
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy - komentarz 485 str, 20 cm
 • Historia Europy 1919-1939 359 str, 20 cm
 • Encyklopedia prawa 981 str 20 cm
 • English grammar in Use with answers second edition 350s 24cm
 • Popularna encyklopedia powszechna t.3 c-ćwikła 288s 23cm
 • Metrologia elektryczna 479 str, 24 cm
 • Fizykochemia powierzchni.Wykłady z chemii fizycznej 245s 20cm
 • Projektowanie architektoniczne i budownictwo regionalne
 • Skuteczne przywództwo

  22.02.2016. 00:12