Home · Blog · Narzędzia - gry szkoleniowe

Narzędzia - gry szkoleniowe

Gry symulacyjne w naszym projekcie dla kierowników produkcji będą zaprojektowane na poniższym materiale teoretycznym.
Serdecznie prosimy klientów prowadzonych przez naszą organizację warsztatów i symulacji strategicznych w ramach ścieżki inżynierskiej o przejrzenie poniższych materiałów jako aneks do programu Symulacje Biznesowe.
Zwracamy uwagę w tym miejscu, że poniższa lista zawiera lektury wychodzące poza podstawową wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji w zakresie scenariusza tworzonych przez Naszych Uczestników gier.
 • Kształcenie Zachowań Proaktywnych w Konkurencyjnej Organizacji, Tadeusz Kowalski
 • Szkolenia Menedżerskie, Anna Balzak
 • Przewody elektryczne
 • Automatyka
 • Technologia dla elektryków
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Elektromagnetyczne procesy przejściowe w asynchronicznym napędzie elektr.
 • Eksploatacja dróg wodnych
 • Miernictwo elektryczne i elektroniczne
 • Konstrukcje sprężone
 • Materiały budowlane Wyd. III zm.
 • Przewodnik spawacza gazowego
 • Miernictwo elektryczne - Poradnik
 • Analiza i synteza sieci łączności dla sys.teleinform.
 • Decyzje kierownicze w teorii i w praktyce zarządzania
 • Słownik informatyki polsko-angielsko-rosyjski
 • Maszynoznawstwo
 • Efekty elektromagnetyczne w stałych ciałach odkształcalnych.
 • Jak prowadzić przedsiębiorstwo w warunkach reformy gospodarczej
 • Czas pracy Zagadnienia i społ.
 • Energetyka dziś i jutro
 • Streochemia
 • Haft modny
 • Poradnik sieci elektroenergetyczne w zakładach przemysłowych tomI wyd I
 • Przewodnik ultrakrótkofalowca
 • Bezpieczna eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych w pytaniach i odpowiedzia
 • Prawo lokalowe i ważniejsze przepisy wykonawcze
 • Lotus 1-2-3 wersja3.0
 • Technologia i organizacja budowy
 • Norton Antywirus
 • Kodeks handlowy Stan prawny 1.05.92
 • Kronika 1992.Kontynacja "Kroniki XX w." Wyd.I
 • Gospodarka skojarzona cieplno-elektrycz-na.Wyd.III. 255str.,20cm.
 • Praktyka funkcji wielu zmiennych zespolonych 399 str.,24 cm
 • Prawo rodzinne Wyd VII 301str,20cm
 • Wielki słownik niemiecko-polski T.I z suplementem A-K Wyd.XII 1032 str., 24 cm
 • Wodociągi Wyd.I 366 str., 20 cm
 • Funkcjonowanie organów samorządu załogi w świetle Orzecznictwa Sądu Najwyższego 99 str., 20 cm
 • Matematyka dla kandydatów na wyższe uczelnie Algebra i analiza matematyczna 376 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Rejestry sądowe-spółek handlowych-spółdzielni-przedsiębiorstw państwowych 224 str., 20 cm
 • TAG i TIG - dobrana para 320 str., 24 cm
 • Leksykon polskich pisarzy współczesnych T.1 A-M 615 str., 24 cm
 • Turbo Pascal 7.0 z elementami programowania cz.2 561 str., 23 cm
 • Proces karny Zarys systemu 537s 24cm
 • Rocznik statystyczny 1995 706 str,24 cm
 • Po prostu Word dla Windosw 95 198 str,24 cm
 • Współczesne systemy polityczne
 • Rachunkowość podatkowa Minimalizacja podatkowa w małej firmie
 • Ekonomia - mikroekonomia 570 str, 24 cm
 • Credink-rating ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym 250 str, 20 cm
 • Aspekty kombinatoryki 289 str, 24 cm
 • Prawo cywilne - zarys części ogólnej 412 str, 24 cm
 • Człowiek i praca 222 str, 25 cm
 • Informatyka bez tajemnic cz.II 261 str, 24 cm
 • Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami dla szkół średnich 272 str, 24 cm
 • Geografia ekonomiczna
 • Metrologia wielkości geometrycznych 464 str, 24 cm
 • Elektrownie wyd.4 poprawione usterka 633s 24cm
 • Elektronika 5 Wyd.III Podręcznik dla technikum 474 str., 24 cm
 • Prawo umów budowlanych. Wyd.2 548s 22cm
 • Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych 491 str, 24 cm
 • Windows XP Professional Pl ćwiczenia praktyczne 96 str. 24 cm
 • Pracownia fizyczna wspomagana komputerem

  14.11.2016. 00:01