Home · Blog · Narzędzia - symulacje menedżerskie

Narzędzia - symulacje menedżerskie

Gry menedżerskie w naszym programie dla kierowników produkcji będą opierały się na tym materiale informacyjnym.
Gorąco prosimy abiturientów prowadzonych przez naszą organizację kursów i symulacji biznesowych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o opanowanie najważniejszych treści z wymienionych poniżej materiałów po kursie Gry Szkoleniowe.
Informujemy jednocześnie, że umieszczona w tym miejscu baza zawiera książki wychodzące poza omawianą na zajęciach wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji w kwestii fabuły projektowanych przez Państwa symulacji.
 • Wzmacnianie Umiejętności Biznesowych w Rosnącej Organizacji, Norbert Nowakowski
 • Szkolenia Zawodowe, Anna Aldowska
 • Hydraulika Siłowa
 • Obsługa kotłów CO
 • Przetwarzanie danych w systemie maszyn analitycznych
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Technika mikrofalowa
 • Podręczne tablice matematyczne pięciocyf.
 • Maszynoznawstwo dla ZSZE
 • Technologia /kierunek mechaniczny/
 • Zarys ergonomii technicznej
 • Kotły parowe w energetyce przemysłowej
 • Lokalizacja zwarć w napowietrznych liniach elektroenergetycznych wysokościach
 • Pascal Język wzorcowy - Pascal 6000
 • Planowanie i zarządzanie gospodarcze
 • Mała encyklopedia prawa.
 • Uzwojenie transformatorów energetycznych. Budowa i obliczanie.
 • Remontuję naprawiam i przebudowuję mieszkanie
 • Zioła na działce i w ogródku przydomowym
 • ABC reformy gospodarczej dla mistrzów
 • Twój magnetofon
 • Socjologia pracy. Prot.Nr 87-zamiany
 • Zbiór zadań z olimpiad fizycznych
 • Statystyka ogólna.
 • Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie
 • Technologia wtrysku
 • Mały rocznik statystyczny 1990
 • Łada SAMARA Budowa i naprawa.
 • Chi Writer Blaski i cienie
 • Zarys technologii chemicznej.
 • Słownik symboli
 • Access baza danych dla Windows
 • Wideofilmowanie.Wyd.I 231str.,26cm
 • Historia ustroju i prawa polskiego 655 str., 25 cm
 • Mechanika budowli ujęcie komputerowe T 2 335 str., 24 cm
 • Norton Commander 4 od A do Z 182 str., 23 cm
 • Microsoft Excel 4.0 ćwicz z nami Wyd.I 136 str., 24 cm
 • Access baza danych dla Windows dyskietka 212 str., 23 cm
 • Maszynoznawstwo - podręcznik dla technikum 394 str., 25 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Ilustrowany słownik chemiczny Objaśnione i zilustrowane Fundamenty chemii 267 str., 19 cm
 • Marketing na przykładach 159 str.,20 cm
 • Budownictwo drewniane 269 str., 24 cm
 • Filozofia podstawowe pytania 768s 20cm
 • Programowanie zastosowań sieciowych w systemie UNIX 822 str. 24 cm
 • Nie tylko fonia i CW Poradnik dla krótkofalowców Wyd.I 301 str,24 cm
 • Sztuka elektroniki 1 509 str,24 cm
 • Windows 95 od A do Z w.polska 324 str,24 cm
 • Jakościowa i ilościowa analiza chemiczna 272 str, 24 cm
 • Historia ustroju i prawa polskiego Wyd.IV 655 str, 24 cm
 • Atlas elektroencefalografii
 • Ochrona i kształtowanie środowiska Wyd.V 215 str, 20 cm
 • Re-engineering 321 str, 21 cm
 • Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych w pyt. i odpow. 211 str, 20 cm
 • Office 2000 + CD D-201 768 str, 24 cm
 • Ekonomia menedżerska 870 str, 24 cm
 • Cięcie drzew i krzewów ozdobnych 80 str, 30 cm
 • Technologia podstawowych syntez organicznych t.1 wyd 2
 • Słownik polsko-szwedzki wyd.1 741s 24cm
 • Wielka historia świata t.1 do 1800p.n.e 287s 23cm
 • Public Relations A-Z 367 str, 24 cm
 • Internet 2001 292 str, 24 cm
 • Windows XP 514 str, 24 cm
 • Leksykon integracji europejskiej

  22.01.2016. 00:08