Home · Blog · Pomoc pieniężna na warsztaty menedżerskie

Pomoc pieniężna na warsztaty menedżerskie

Uczestnicy z niektórych przedsiębiorstw wnioskowali o subwencje i wspólnie z naszymi trenerami przekazali niezbędne formularze aplikacyjne do instytucji finansujących. Ogłaszamy że w ramach funduszu unijnego „Opolski Program Strukturalny” na wyjazdowe Zamknięte Szkolenia Z Wywierania Wpływu środki otrzymały następujące projekty:
 • Szkolenie Asystentek w przedsiębiorstwie Zakłady Transportowe Kielce
 • Szkolenie wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych impulsem innowacji.
 • Katalizator innowacji - usługi doradcze dla biznesu realizowane w modelu audytu benchmarkowego
 • Nr PKWiU 27.53.10
 • innowacyjna procedura produkcji wysokociśnieniowych zbiorników do magazynowania i transportu metanu, wodoru i biopaliw
 • harmonogramu rozwoju eksportu dla firmy POL-MAK Sp. J.
 • sporządzenie zintegrowanego modelu Zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego eRATUSZ
 • sporządzenie i uruchomienie metodyki produkcji wyrobów kompozytowych z odpadów poprodukcyjnych
 • opracowanie i uruchomienie nowej gamy plastyfikatorów fosforoorganicznych opartych na izopropylofenolu
 • sporządzenie i wdrożenie znaczących ulepszeń w maszynach i urządzeniach przemysłowych
 • sporządzenie innowacyjnej metodyki i informatycznego procesu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej
 • opracowanie wzoru przemysłowego i wdrożenie do produkcji produkcji linii wzorniczej 10 interaktywnych prezenterów e-P.O.S.
 • koncepcja informatyczna baz rejestrów dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczych
 • platforma USŁUG elektronicznyCH DLA RYNKU MIESZKANIOWEGO W POLSCE M.INFO
 • unowocześnienie serwisu zdalnego umożliwiająca prowadzenie aukcji w czasie rzeczywistym oraz realizację procesów biznesowych drogą elektroniczną
 • program Automatyzacji procesu wymiany danych i informacji ofertowych
 • technologia produkcji laminatów poliestrowo-szklanych (PWS) z użyciem uniepalnionej żywicy poliestrowej Polimal 1608 PS.
 • utworzenie cyfrowego serwisu technologicznego zamawiania zdjęć i foto upominków.
 • wdrożenie nowoczesnego programu elektronicznego B2B w spółce Wanicki sp. z o.o. w celu optymalizacji wymiany rejestrów z firmami współpracującymi.
 • wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w przemyśle kosmetycznym
 • wdrożenie modelu informatycznego klasy B2B.
 • uruchomienie elektronicznego systemu B2B pomiędzy partnerami handlowymi.
 • zbudowanie modernizacyjnego systemu produkcyjnego umożliwiającego komunikację z urządzeniami parku maszynowego z wykorzystaniem standardu JDF
 • wypracowanie mobilnego procesu wspomagającego poprawne wypełnianie wniosków wizowych.
 • stworzenie zdalnego serwisu do automatycznego zamieszczania ogłoszeń
 • zbudowanie elektronicznego serwisu pomagającego ocenić gospodarstwo rolne pod względem minimalnych wymagań wzajemnej zgodności

  26.01.2017. 00:01