Home · Blog · Raporty dodatkowe - gry szkoleniowe

Raporty dodatkowe - gry szkoleniowe

Symulacje decyzyjne w naszym programie dla inżynierów będą zaprojektowane na przedstawionym tutaj materiale uzupełniającym.
Bardzo prosimy absolwentów prowadzonych przez naszą organizację warsztatów i symulacji decyzyjnych w ramach ścieżki inżynierskiej o przeglądnięcie wymienionych poniżej materiałów przed wykładem Planszowe Symulacje Menedżerskie.
Informujemy w tym miejscu, iż poniższa lista zawiera opracowania wychodzące poza wąską wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji w kwestii scenariusza opracowaywanych przez Kursantów symulacji.
 • Rozwój Cech Menedżerskich w Międzynarodowej Firmie, Jan Stanisławski
 • Szkolenia Menedżerskie, Joanna Aldowska
 • Mała Encyklopedia Rachunkowości
 • Polski Fiat 125P
 • Projektowanie systemów logicznych maszyn cyfrowych
 • Symulacje motywacyjne – podstawy teoretyczne
 • Analiza i synteza układów regulacji z opóżnieniem
 • Systemy. Fundamenty techniki systemow. Ogólne zasady projektowania. 611s 20cm
 • Typowe zagrożenia zasadowe metody oceny i zwalczania
 • Tablice logarytmiczne pięciocyfrowe
 • Statystyka dla wyższych zawansowanych studiów
 • Turbogeneratory
 • Przekładnie stożkowe i hipoidalne
 • Metaloznawstwo
 • Wytrzymałość materiałów
 • Samochód - Teoria konstrukcja i obliczanie
 • Niezawodność zasilania energią elektryczną
 • Wielki słownik francusko-polski t. 1
 • Obsługa naprawy silników elektrycznych.
 • Podręcznik kierowcy kat. B
 • Obróbka i montaż części maszyn.Poradnik.
 • Instrumenty prawne zarządzanie
 • Pieśń nadziei
 • Silniki dwusuwowe pojazdów
 • Planowanie pracy i wynadgrodzeń w przedsiębiorstwie
 • Spawacz. Środowisko pracy zdrowie i jego ochrona
 • Pisma procesowe w postępowaniu karnym - wzory-komentarz
 • ChiWriter 3.01 PPP
 • Gospodarka skojarzona cieplno-elektryczna
 • System DOS dla początkujących wersja 5.0
 • Encyklopedia historii Stanów Zjednoczonych Ameryki
 • Excel 4.0 for Windows w 10 minut. 174str.,20cm.
 • Labolatorium elektrotechniki i elektroniki.Wyd.II. 353str.,24cm.
 • Technologia budowy maszyn Techniki wytwarzania 327 str.,24 cm
 • Elementy ekonomii matematycznej.Statyka 244 str., 20 cm
 • Banki Inwestycyjne 85s,20cm
 • Mechanika ogólna.Dynamika t.2 212 str., 24 cm
 • Word do Windows edycja polska 358 str., 23 cm
 • Procesy dynamiczne w rachunkowości
 • Gry strategiczne – podstawy teoretyczne
 • Mały Leksykon mechanika T.1 Wyd.XVIII 684 str., 20 cm
 • Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne Wyd.III 384 str., 23 cm
 • Word 6.0 po polsku 342 str., 20 cm
 • Ocena i badanie gospodarki finansowej przedsiębiorstwa 97 str., 24 cm
 • Pomiary mocy i energii w układach elektroenergetycznych 185s 20cm
 • Ochrona prawna konkurencji i zwalczanie praktyk monopolistycznych 259 str,21 cm
 • Umowa sprzedaży w obrocie gospodarczym 347 str,21 cm
 • Chemia - Pzegląd i zastosowania Wyd.IV 716 str,24 cm
 • Historia ustroju Polski X-XX w. 492 str, 21 cm
 • Prace elektryczne 119 str, 24 cm
 • Sensory i systemy termoanemometryczne 208 str, 24 cm
 • Fundamenty geografii fizycznej ogólnej z elementami geologii - podręcznik dla szkół ponadpodstawowych 144 str, 24 cm
 • TCP/IP 402 str, 24 cm
 • Prawo integracji europejskiej cz.2 350 str, 24 cm
 • Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne. Prot. nr 132-zamiany 384 str, 24 cm
 • ABC internetu 192 str, 24 cm
 • Filtry adaptacyjne i adaptacyjne przetwarzanie sygnałów
 • Podstawy robotyki - Praktyka i elementy manipulatorów i robotów 671 str, 24 cm
 • C++ - księga eksperta + D-51 778 str, 24 cm
 • BHP w praktyce 787s 23cm
 • Windows 2000 - vademecum profesjonalisty 337 str, 24 cm
 • Komputerowe metody w modelowaniu stochastycznym D-142 385s 24cm
 • Windows XP Professional Pl ćwiczenia praktyczne 96 str. 24 cm
 • Nowa encyklopedia powszechna t.2,Bri-Eur 806s 29cm

  11.09.2016. 00:01