Home · Blog · Środki Unijne na szkolenia menedżerskie

Środki Unijne na szkolenia menedżerskie

Kursanci z wybranych firm aplikowali o granty i współpracując z naszymi konsultantami przesłali niezbędne formularze aplikacyjne do odpowiednich funduszy. Informujemy iż w ramach funduszu europejskiego „Świętokrzyski Fundusz Strukturalny” na Biznesowe SzkoleniaZ Efektywności Personalnej grant dostały poniższe przedsięwzięcia:
 • Cykl Szkoleniowy dla Technologów w spółce Sordex
 • Szkolenie rozwoju efektywności bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • "unowocześnienie sieci teleinformatycznej w Nowej Wsi Zbąskiej, Nowej Wsi, gmina Zbąszyń"
 • innowacyjna technologia nakładania pokryć na odlewy magnezowe w Polmag
 • innowacyjna metodyka wytwarzania terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych stosowanych w terapii chłoniaków
 • innowacyjny wkład firmy "Heiche - Matusewicz" w wzmocnienie strategii działania procedury galwanizacji w przemyśle samochodowym.
 • sporządzenie nowoczesnych algorytmów ekologicznego spalania węgla
 • opracowanie i uruchomienie systemu ochrony obwodowej z wykorzystaniem radaru kablowego PKWiU 31.62.11-57.29
 • opracowanie i wdrożenie nowoczesnej koncepcji specjalistycznych salonów sprzedaży drzwi i podłóg
 • sporządzenie i wprowadzenie na rynek systemu wentylacji multistrefowej
 • opracowanie obrazująco-spektralnych modelów przeznaczonych do zdalnej obserwacji obiektów
 • opracowanie symulatora systemowo-sprzętowego do weryfikacji systemów komponentów wirtualnych IP w układach FPGA. PKWiU 72.21.11
 • koncepcja B2B szansą dynamizacji F.P.H. POŁONINY Tomasz Bocheński.
 • wypracowanie Librus Adam Tlatlik Spółka Jawna do pozyskania inwestorów zewnętrznych
 • unowocześnienie i przekształcenie bibliograficznej bazy rejestrów AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem osystemowania YADDA
 • model CIĄGŁEJ KONTROLI STOPNIA I TEMPA PROCESU STARZENIA PALIW PŁYNNYCH W TRAKCIE MAGAZYNOWANIA
 • model wymiany zasobów w procesie realizacji badań rynkowych i audytu sprzedaży
 • wdrożenie mobilnego serwisu automatycznego zamawiania zdjęć i foto upominków.
 • wdrożenie nowoczesnego systemu elektronicznej księgowości realizowanej w procesie B2B.
 • implementacja harmonogramu dynamizacji importu usługi anodowania i barwienia aluminium.
 • wdrożenie koncepcji rozwoju importu w Przedsiębiorstwie PPH RADIWOLA Radosław Buchalski
 • uruchomienie elektronicznego programu B2B w firmie Cyborg Idea s.c.
 • zbudowanie innowacyjnego portalu poligraficznego przez Druk Cyfrowy Online
 • wypracowanie inteligentnej wyszukiwarki ofert pracy w ramach grupy portali branżowych działających na rynku pracy
 • zbudowanie elektronicznego Portalu nabycieów Grupowych wspomagającego proces handlu detalicznego typu e-commerce
 • stworzenie elektronicznego serwisu udostępniającego aplikację do wizualnego zarządzania zespołem

  04.11.2015. 00:08