Home · Blog · Środki Unijne na treningi menedżerskie

Środki Unijne na treningi menedżerskie

Informujemy iż w ramach pogramu unijnego „Małopolski Fundusz Społeczny” na weekendowe Kursy Z Zarządzania Zmianą pomoc otrzymały opisane poniżej przedsięwzięcia:
 • Szkolenie Wydziału Administracyjnego w spółce Ultrahut
 • Warsztaty Szkoleniowe z budowania biznesu szansą dla rozwoju spółki.
 • "opracowanie i wdrożenie inteligentnego resolwerowego pozycjonera siłowników pneumatycznych przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem"
 • "www. okno na świat - eInclusion w Gminie Miasto Zakopane"
 • zoptymalizowana technologia produkcji paliwa II generacji w procesie depolimeryzacji odpadów
 • koncepcji dynamizacji importu dla firmy POL-MAK Sp. J.
 • sporządzenie procedury produkcji lekkich i wytrzymałych ram wózków inwalidzkich GTM
 • sporządzenie i uruchomienie technologii chemicznej segregacji i utylizacji odpadów komunalnych.
 • opracowanie i wdrożenie oprojektowania systemów automatycznej inspekcji wizyjnej (58.29.29.0)
 • sporządzenie i wdrożenie produkcji folii opakowaniowych z pamięcią kształtu o sterowanej oksybiodegradowalności
 • sporządzenie i uruchomienie produkcji nowoczesnych katalizatorów spalania REDUXCO do stosowania w wybranych kotłach i zamkniętych komorach spalania
 • sporządzenie oraz uruchomienie nowoczesnego urządzenia - Multiroutera CDMA/UMTS/HSPA wraz z systemem do zdalnego zarządzania dla operatorów telekomunikacyjnych (PKWiU 26.30.23).
 • platforma dystrybucyjna dla małych witryn internetowych
 • proces MULTISOFT - Samoadaptacyjny Silos z Sensorycznym Softwareowym Cyklem Multiplikacji.
 • reorganizacja laboratorium B+R w AFLOFARM w oparciu o nowoczesne urządzenia i osystemowanie
 • proces Comarch Finanse Mobilne
 • metodyka HSPA+ milowy krok w kierunku procedury LTE.
 • utworzenie narzędziowego portalu rankingowo - społecznościowego do organizacji i zarządzania rynkiem zdigitalizowanych gier sportowych.
 • implementacja nowoczesnego systemu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w firmie Kanlan
 • wdrożenie nowoczesnych e-usług poprzez zbudowanie Ogólnopolskiej Giełdy Rezerwacji Hotelowych oraz Wyszukiwarki Obiektów Hotelowych.
 • implementacja systemu B2B do zarządzania produkcją i obrotem towarów
 • implementacja elektronicznej platformy typu B2B do obsługi serwisowej partnerów biznesowych
 • uruchomienie elektronicznej usługi wsparcia procesów nabycia za pośrednictwem innowacyjnej platformy przetargowej
 • stworzenie inteligentnej wyszukiwarki znajdz-dotacje.pl z funkcją doradcy i bazą firm konsultingowych w zakresie dotacji unijnych
 • wypracowanie internetowego serwisu do zdalnego przetwarzania dokumentów cyfrowych
 • zbudowanie mobilnego serwisu szkoleniowego zorientowanego na podnoszenie kompetencji w zakresie obsługi osystemowania komputerowego.

  01.05.2016. 00:02