Home · Blog · Środki Unijne na warsztaty menedżerskie

Środki Unijne na warsztaty menedżerskie

Pracownicy ze współpracujących z nami stale organizacji aplikowali o granty i wspólnie z naszymi trenerami przesłali adekwatne zgłoszenia do instytucji finansujących. Informujemy iż w ramach pogramu europejskiego „Małopolski Program Regionalny” na dwa Wykłady Dla Menedżerów grant dostały poniższe projekty:
 • Cykl Szkoleniowy dla Komórki Logistyki w spółce Ultrahut
 • Warsztaty Szkoleniowe z budowania biznesu szansą dla rozwoju spółki.
 • Hala Stulecia we Wrocławiu – Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie
 • import innowacyjnych pojemników oxybiodegradowalnych kierunkiem rozwoju firmy CHEKO
 • zoptymalizowana, przyjazna środowisku komora detonacyjna dla ładunków do 2 kg TNT (trotylu)
 • nowoczesny PROCES BIOSTABILIZACJI W PRZESIĘBIORSTWIE USKOM
 • sporządzenie modelowego systemu Zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego eRATUSZ
 • opracowanie i implementacja metodyki produkcji energii elektrycznej z ciepła gazów poprocesowych (24.10.Z
 • opracowanie i implementacja nowej linii wzorniczej przez Spółkę Rymatex
 • opracowanie i wdrożenie produkcji energooszczędnych autonomicznych napędów tramwajów i trolejbusów
 • sporządzenie nowoczesnej metodyki i informatycznego modelu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej
 • opracowanie usługi promodernizacyjnej - proces Zarządzania Obiegiem Korespondencji dla MMSP
 • struktura informacyjna z obszaru procesów zarządzania produkcją, zapewniająca przedsiębiorstwom i dostawcom indywidualną informację o rynku.
 • struktura cyfrowa Mergersnet.eu automatyzująca i usprawniająca procesy fuzji i przejęć oraz pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa
 • reorganizacja istniejącego procesu B2B o dodatkowe moduły usprawniające współpracę Euroflorist z kwiaciarniami partnerskimi
 • proces informatyczny do optymalizacji produkcji w zintegrowanym łancuchu dostaw; nr PKWiU 72.21.12-00.00
 • wdrożenie nowoczesnego centrum logistycznego w branży odzieżowej
 • stworzenie serwisu mobifit.pl - wdrożenie 2 nowych e-usług w obszarze edukacji w zakresie poprawy aktualnego stanu zdrowia, urody i kondycji fizycznej.
 • wdrożenie nowoczesnego systemu wymiany zasobów biznesowych w firmie Holicon.
 • uruchomienie planu rozowoju importu
 • wdrożenie procedury produkcji wsporników paletowych z trocin pozyskiwanych drogą recyklingu
 • wdrożenie innowacyjnej technologii budowy i eksploatacji telemetrycznych pojazdów szynowych
 • zbudowanie inteligentnej wyszukiwarki dostawców mebli i sprzętu kuchennego oraz oprogramowania wspomagającego samodzielne procesowanie zabudowy kuchennej.
 • stworzenie zdalnego serwisu do automatycznego świadczenia e-kursów z zakresu informatyki dla dzieci i młodzieży RoboCAMP.pl
 • stworzenie cyfrowego serwisu udostępniającego aplikację do wizualnego zarządzania zespołem

  28.09.2015. 00:08