Home · Blog · Teksty źródłowe - gry szkoleniowe

Teksty źródłowe - gry szkoleniowe

Symulacje biznesowe w naszym programie dla technologów będą wypracowane na poniższym materiale wiedzowym.
Gorąco prosimy uczestników naszych wykładów i symulacji strategicznych dla kierowników produkcji o przejrzenie opublikowanych na tej stronie opracowań w uzupełnieniu do treningu Gry Biznesowe.
Chcemy zauważyć jednocześnie, że umieszczona w tym miejscu lista zawiera tytuły wykraczające poza omawianą na zajęciach wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji w zakresie scenariusza pisanych przez Naszych Słuchaczy gier.
 • Rozwój Cech Menedżerskich w Rosnącej Firmie, Tadeusz Stanisławski
 • Szkolenia Menedżerskie, Alicja Elwik
 • Odpowiedzialność kolei za szkody w przesyłkach
 • Podręcznik kierowcy zawodowego kat.D
 • Skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi.
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Silniki elektryczne liniowe
 • Termodynamika chemiczna
 • Zadania z fizyki
 • Ciężka praca fizyczna
 • Systemy ekonomiczne
 • Ochrona zasobów przyrody i zagospodarowanie środowiska
 • Lokalizacja zwarć w napowietrznych liniach elektroenergetycznych wysokościach
 • Zgrzewanie oporowe - Przewodnik
 • Rocznik statystyczny 1979
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Elektronizacja z.1G
 • Wprowadzenie do teorii pomiarów
 • Nadprzewodnictwo zastosowania
 • Radioelektronika
 • Urządzenia odpylające
 • Emerytury i renty. Wybór przepisów
 • Odprowadzanie ciepła z przyrządów półprzewodników
 • Chemia wody
 • Kasety magnetofonowe i magnetowidowe
 • Elektromechaniczne stany przejściowe w systemach energetycznych t2
 • Side Kick Kompletny opis programu
 • Turbo Pascal 5.0 z przykładami konstrukcji oprogramowania podstawowego
 • Turbogeneratoy eksploatacja i diagnostyka
 • System DOS dla początkujących wersja 5.0
 • Sekrety Windows 3.1 tom III
 • Eksploatacja sieci elektroenergetycznychw pytaniach i odpowiedziach.Wyd.IV. 382str.,20cm.
 • Uszkodzenia i naprawa silników elektrycznych. Wyd.I. 279str.,20cm.
 • W sieci Unix Sieci lokalne i rozległe 212 str., 24 cm
 • Symfonia C++ t.III
 • Jak wygrywać na polskiej giełdzie Podręcznik inwestora 200 str., 21 cm
 • Technologia - ciesielstwo Podręcznik dla ZSZ Wyd.III 475 str., 20 cm
 • Główne problemy prawa komputerowego 269 str., 24 cm
 • Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrotowe 668 str., 23 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Podręczna encyklopedia zdrowia 1086 str.24 cm
 • Czytam rysunek elektryczny Wyd.III 121 str., 23 cm
 • Komentarz do prawa wekslowego i prawa czekowego stan prawny 15.10.94 295s 21cm
 • Układy wtryskowe benzyny - sprawdzanie iregulacja 271 str., 20 cm
 • Poznaj Autodesk Animator Pro 304 str., 24 cm
 • Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych 406 str,20 cm
 • Wprowadzenie do filozofii Wyd.IX 288 str.20 cm
 • Przetwarzanie obrazu Podstawowe techniki 262 str,24 cm
 • Kodeks pracy z komentarzem 541 str,24 cm
 • Socjologia 240 str,19 cm
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Fizyka - pola i prąd - testy 371 str, 20 cm
 • Odkrywcy świata
 • Analiza matematyczna w zadaniach cz. 1
 • Borland C++ - BUILDER całkiem inny świat+ D-10 221 str, 24 cm
 • Polska w dobie przekształceń 224 str, 24 cm
 • Matematyka w szkole średniej 589 str, 20 cm
 • Najpiękniejsze miejsca 128 str, 30 cm
 • Wentylatory.Fundamenty teoretyczne,zagadnienia konstrukcyjno-eksploatacyjne i zastosowanie 399s 23cm
 • The New Encyclopedia Britannica in 32 volumens
 • Technika pomiarów przepływu wody i ścieków 294 str, 21 cm
 • UML przewodnik użytkownika - inżynieria oprogramowania 507 str, 24 cm
 • Wykłady z teorii prawdopodobieństwa 274 str, 24 cm
 • Fizyczna chemia nieorganiczna 605 str, 24 cm

  06.10.2016. 00:00