Home · Blog · Teksty źródłowe - symulacje menedżerskie

Teksty źródłowe - symulacje menedżerskie

Bardzo prosimy abiturientów prowadzonych przez naszą organizację zajęć i gier decyzyjnych dla kierowników produkcji o przejrzenie poniższych książek w uzupełnieniu do treningu Symulacje Biznesowe.

Samochodowe urządzenia elektryczne

Leksykon magazyniera

Gospodarka wagonowa

Symulacje decyzyjne – fundamenty teoretyczne

Miernictwo dynamiczne

Praktyka maszyn i Elementy automatyki

Pomiary wielkości nieelektrycznych

Geografia ekonomiczna

Klucz do maszyny cyfrowej czI

Dynamika maszyn i układów elektromechanicznych

Geografia ekonomiczna świata

Społeczne i ekonomiczne zachęty do poprawy stanu BHP

Sieci teleinformatyczne

Pomiary energoelektryczne w zakładach przemysłowych w pytaniach i odpowiedziach

Poradnik inżyniera -spawalnictwo t. 1

Obliczanie oświetlenia ogólnego wnętrz

English for communication

Farbowanie barwnikami naturalnymi.

Elementy,urządzenia i układy automatyki.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe placów i zapleczy budów

Dziane szatki dla Agatki

Podstawy chemii nieorganicznej cz.2

Języki mikrokomputerów

Przysmaki kuchni myśliwskiej

Mały podręcznik kierowcy

Zbiór zadań z fizyki t.I dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia.

Edytory tekstów - wiadomości podstawowe.

Równania różniczkowe zwyczajne

Poradnik montera elektryka

Rezonatory dielektryczne i ich zastosowanie.Wyd.I. 226str.,20cm.

Model ekonometryczny w optymalnym sterowaniu gospodarką. 121str 20cm

Ochrona środowiska przed drganiami i hałasami 490 str., 24 cm

Rozmówki polsko-niemieckie 212 str., 20 cm

Interdyscyplinarne Podstawy ochrony środowiska przyrodniczego 240 str., 24 cm

Technologia - szlifierstwo Podręcznik dla ZSZ Wyd.IV 374 str., 20 cm

Word dla Windows w.polska 2.0 285 str., 24 cm

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw cz.II Wyd.I 375 str., 20 cm

Symulacje logistyczne – podstawy teoretyczne

Bezpieczeństwo i higiena pracy dla mechaników Wyd.III 159 str., 21 cm

Excel.Hulajbook czyli łopatologiczny wykład ekonomii za pomocą Excela 146 str., 23 cm

Geografia turystyczna świata cz.1 402 str., 24 cm

Twój pierwszy komputer 350 str., 23 cm

QuarkXPress do Windows Teksty,fonty,grafika 474 str.,24 cm

3D Studio w.4.0 + CD 584 str,24 cm

Przewodnik po Polsce 1119 str,20 cm

Kodeks cywilny 360 str, 20 cm

Historia powszechna 1945-1996 dla szkół średnich, maturzystów i kandydatów na wyższe uczelnie 255 str, 21 cm

Chemia organiczna T.1 966 str, 24 cm

Informatyka bez tajemnic cz.1 obsługa mikrokomputerów Wyd.IV 224 str,24 cm

Organizacja sprzedaży cz.1 160 str, 20 cm

Windows NT4 serwer.Czarna księga administratora

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 383 str, 24 cm

Wstęp do inżynierii materiałowej wyd1

Podstawy bankowości 143 str, 24 cm

Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania 263 str, 21 cm

Wprowadzenie do chemii środowiska 234s 24cm

AutoCAD 2000 wersja polska i angielska t.1 + D-37 595s 23cm

Kurs rysowania i malowania 303 str, 30 cm

Pzegląd chemii nieorganicznej cz.1 334 str, 24 cm

Obliczenia w chemii analitycznej 517 str, 21 cm

Rynek kapitałowy Inwestycje finansowe 438 str, 24 cm

Acrobat 5 po prostu. Tworzenie plików PDF 301s 23cm

12.01.2015. 00:01