Home · Blog

Myjnionerzy w Szkole Trenerów

Myjnionerzy to bezpłatna zabawa strategiczna dla szkół. Odpal własną wirtualną firmę, zaoferuj klientom swoje usługi w pasjonujacej symulacji biznesowej i stań się rekinem biznesu! W internecie pojawiła się właśnie nowa symulacja, która nie jest jeszcze jedną łatwą grą.


Myjnionerzy to wieloosobowa symulacja wymyslania krok po kroku własnej firmy i zarządzania nim. Jest wyprodukowana przez eksperów i praktyków zarządzania. Spaja w sobie zabawę a równolegle inteligentną naukę klasycznego prowadzenia firmy.


Zestaw potrzebnych do gry przewodników i kart przkazuje szkoleniowcom Śląska Szkoła Coachów


Zabawa trwa kilka rund (w czasie których odgrywasz rolę właściciela firmy), co zajmuje kilkadziesiąt minut emocji. Każdy może ją przeprowadzać w trakcie zajęć z przedsiębiorczości a także dla czystej rywalizacji w gronie znajomych. Symulacja jest darmowa – jej napisanie było pomysłem non profit ekipy wykładowców z organizacji Training Projects, od piętnastu lat realizującej warsztaty biznesowe dla przedsiębiorców.

25.02.2015. 00:03

Teksty źródłowe - symulacje menedżerskie

Bardzo prosimy abiturientów prowadzonych przez naszą organizację zajęć i gier decyzyjnych dla kierowników produkcji o przejrzenie poniższych książek w uzupełnieniu do treningu Symulacje Biznesowe.

Samochodowe urządzenia elektryczne

Leksykon magazyniera

Gospodarka wagonowa

Symulacje decyzyjne – fundamenty teoretyczne

Miernictwo dynamiczne

Praktyka maszyn i Elementy automatyki

Pomiary wielkości nieelektrycznych

Geografia ekonomiczna

Klucz do maszyny cyfrowej czI

Dynamika maszyn i układów elektromechanicznych

Geografia ekonomiczna świata

Społeczne i ekonomiczne zachęty do poprawy stanu BHP

Sieci teleinformatyczne

Pomiary energoelektryczne w zakładach przemysłowych w pytaniach i odpowiedziach

Poradnik inżyniera -spawalnictwo t. 1

Obliczanie oświetlenia ogólnego wnętrz

English for communication

Farbowanie barwnikami naturalnymi.

Elementy,urządzenia i układy automatyki.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe placów i zapleczy budów

Dziane szatki dla Agatki

Podstawy chemii nieorganicznej cz.2

Języki mikrokomputerów

Przysmaki kuchni myśliwskiej

Mały podręcznik kierowcy

Zbiór zadań z fizyki t.I dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia.

Edytory tekstów - wiadomości podstawowe.

Równania różniczkowe zwyczajne

Poradnik montera elektryka

Rezonatory dielektryczne i ich zastosowanie.Wyd.I. 226str.,20cm.

Model ekonometryczny w optymalnym sterowaniu gospodarką. 121str 20cm

Ochrona środowiska przed drganiami i hałasami 490 str., 24 cm

Rozmówki polsko-niemieckie 212 str., 20 cm

Interdyscyplinarne Podstawy ochrony środowiska przyrodniczego 240 str., 24 cm

Technologia - szlifierstwo Podręcznik dla ZSZ Wyd.IV 374 str., 20 cm

Word dla Windows w.polska 2.0 285 str., 24 cm

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw cz.II Wyd.I 375 str., 20 cm

Symulacje logistyczne – podstawy teoretyczne

Bezpieczeństwo i higiena pracy dla mechaników Wyd.III 159 str., 21 cm

Excel.Hulajbook czyli łopatologiczny wykład ekonomii za pomocą Excela 146 str., 23 cm

Geografia turystyczna świata cz.1 402 str., 24 cm

Twój pierwszy komputer 350 str., 23 cm

QuarkXPress do Windows Teksty,fonty,grafika 474 str.,24 cm

3D Studio w.4.0 + CD 584 str,24 cm

Przewodnik po Polsce 1119 str,20 cm

Kodeks cywilny 360 str, 20 cm

Historia powszechna 1945-1996 dla szkół średnich, maturzystów i kandydatów na wyższe uczelnie 255 str, 21 cm

Chemia organiczna T.1 966 str, 24 cm

Informatyka bez tajemnic cz.1 obsługa mikrokomputerów Wyd.IV 224 str,24 cm

Organizacja sprzedaży cz.1 160 str, 20 cm

Windows NT4 serwer.Czarna księga administratora

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 383 str, 24 cm

Wstęp do inżynierii materiałowej wyd1

Podstawy bankowości 143 str, 24 cm

Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania 263 str, 21 cm

Wprowadzenie do chemii środowiska 234s 24cm

AutoCAD 2000 wersja polska i angielska t.1 + D-37 595s 23cm

Kurs rysowania i malowania 303 str, 30 cm

Pzegląd chemii nieorganicznej cz.1 334 str, 24 cm

Obliczenia w chemii analitycznej 517 str, 21 cm

Rynek kapitałowy Inwestycje finansowe 438 str, 24 cm

Acrobat 5 po prostu. Tworzenie plików PDF 301s 23cm

12.01.2015. 00:01

Baza wiedzy - symulacje szkoleniowe

Gorąco prosimy klientów naszych zajęć i symulacji menedżerskich w ramach ścieżki inżynierskiej o przeglądnięcie przedstawionych tu książek jako aneks do programu Inżynierskie Symulacje Szkoleniowe Dla Inżynierów.

Przewozy jednostek ładunkowych.

Zarządzanie gospodarką materiałową

Fundamenty Elektrotechniki cz2

Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne

Organizacja stanowisk roboczych

Lokalizacja uszczelnień w przewodowych liniach telefonicznych

Technologia metali t.1

Maszyny i urządzenia cieplne energetyczne

Tablice do obliczania nasypów przy podnoszeniu torów

Wytrzymałość materiałów

Wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych

Badania maszyn elektrycznych w przemyśle

Miernictwo elektryczne w pytaniach i odpowiedziach

Technologia wody i ścieków

Nowoczesne materiały żaroodporne

Diody i tranzystory w pytaniach i odpowiedziach

Mikroprocesory w energoelektronice.

Pomiary cieplne i energetyczne

Nowe i najnowsze układy elektroniczne

Zabezpieczenia przeciwpożarowe placów i zapleczy budów

Chemia dla kandydatów na wyższe uczelnie

Układy scalone w pytaniach i odpowiedziach.

Mikrokomputer-programowanie w języku Basic

Wybrane zagadnienia ochrony i kształcenia srodowiska przyrodniczego człowieka

Turbo PASCAL dla początkujących

Elektrownie.

Lokalizacja uszkodzeń w sieciach elektroenergetycznych

Gospodarka skojarzona cieolno-elektryczna

Quattro PRO 3.0

Układy scalone w stabilizatorach napięcia stałego.Wyd.II rozszerzone. 287str.,20cm.

Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa. 231str.,20cm.

Mikroekonometria.Analizy,diagnozy, prognozy 182str,24cm

Fundamenty elektroniki cyfrowej Wyd II 772s,24cm

Radiologia T.III Suplement do tomu I Wyd I 614 str., 30 cm

Zbiór zadań z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie Wyd. XII 586 str. 20 cm

Funkcjonowanie organów samorządu załogi w świetle Orzecznictwa Sądu Najwyższego 99 str., 20 cm

Matematyka dla kandydatów na wyższe uczelnie Algebra i analiza matematyczna 376 str., 24 cm

Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne

Słownik pięciojęzyczny ekonomiczno-handlowy polsko-angielsko-francusko-niemiecko-rosyjski 348s 20cm

Atari-Logo komputerowe przykłady 287 str., 24 cm

Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie 2 - Wysoka fala proroctw: Hegel, Marks inastępstwa 422 str., 20 cm

Matematyka ćwiczenia problemowe dla Politechnik Wyd.IV 265s 24cm

Informatyka bez tajemnic cz.III

Zbiór zadań z metrologii elektrycznej Wyd.5 163 str,24 cm

Pracownia elektryczna T.2

Matematyka t4 EIT Podręczniki akademic. wyd 8

Leksykon polskiej muzyki rozrywkowej 290 str, 20 cm

Instalacje sanitarne Podręcznik dla ZSZ Wyd.IX 596 str, 20 cm

Napęd hydrostatyczny t.1 Elementy Wyd.IV 448 str, 24 cm

Word 97 - po prostu 292 str, 24 cm

Łowienie ryb - techniki wędkarskie 220 str, 30 cm

Plan kont a sprawozdawczość finansowa i zarządcza 320 str, 24 cm

Podręcznik samodzielnej nauki mikroekonomii 320 str, 24 cm

System finansowy w Polsce 347 str, 24 cm

Mundur i odznaki Wojska Polskiego 223 str, 32 cm

Psychologia społeczna w relacji ja-inni 261 str, 24 cm

HTML - podręcznik użytkownika 623 str, 24 cm

Obróbka metali z materiałoznawstwem 394 str, 20 cm

Higiena pracy t.2 514s 23cm

Informatyka dla liceum T.2 F-84 str, 24 cm

Dobro,zło i medycyna- filozoficzne Pzegląd bioetyki kulturowej 358 str, 24 cm

Elementy mechaniki płynów i hydrauliki 335 str, 24 cm

23.12.2014. 00:04

Materiały - symulacje menedżerskie

Serdecznie prosimy słuchaczy naszych szkoleń i symulacji menedżerskich dla kierowników produkcji o opanowanie najważniejszych treści z opublikowanych na tej stronie książek w ramach warsztatu Gry Decyzyjne.

Budowa maszyn elektrycznych

Leksykon tokarza

Przewodnik inżyniera elektronika
Symulacje dla dorosłych – fundamenty praktyczne
Wielowymiarowe układy regulacji
Pzegląd fizyczne technologi materiałowej
Wybrane zagadnienia z teorii silników cieplnych
Chemia cz.I
Elektrotechnika Podręcznik dla tech.mech.rol.z
Rachunek Wariacyjny zw wstępem do programowania matematycz.
Rachunek ekonomicznej efektywności zamierzeń inwestecyjnych
Elektryczne elementy automatyki
Wielki słownik techniczny rosyjsko-polski
Ciekawa chemia
Telemonter BHP
Co, czym i jak gasić
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich komentarz
Metody selekcji i redukcji informacji
Statystyka nie jest trudna cz.II-Metody wnioskowania statystycznego.
Słownik minimum węgiersko-polski,polsko-węgierski
Ciekawe doświadczenia cz1
Wędkarstwo dla każdego .
Galwanotechnika domowa
Techniczna eksploatacja samochodów
Układy scalone serii UCA64/UCY74
Mikrokomputery COMMADORE 64
Wodociągi i kanalizacja Poradnik
Pzegląd termodynamiki chemicznej
Prawo czekowe komentarz
Borland C++. Programowanie proceduralne. 191str.,24cm.
System rynkowy. Fundamenty mikro i makroekonamii.Wyd.II zmienione
Windows 3.1 101 wskazówek i trików Wyd I 174 str., 24 cm
Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa wyd 2 417str,20cm
Dynamika wygrywania Wyd I 217s,20cm
Encyklopedja powszechna t 2 320 str.,24 cm
Word 2.0 do Windows Szybko łatwo 167 str., 23 cm
Kodeks podatnika 543 str., 24 cm
Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
Corel Draw 5.0 471 str., 24 cm
Radiologia stomatologiczna i szczękowo- twarzowa 334 str., 26 cm
Komentarz do prawa wekslowego i prawa czekowego stan prawny 15.10.94 295s 21cm
Komputer w firmie 218 str., 24 cm
Geometria wykreślna Metoda Monge,a aksonometria Praktyka i zadania Wyd 4
Sterowanie systemami elektroenergetycznymi 171 str,24 cm
Microsoft OFFICE 4 dla Windows dla opornych w.polska 405 str,24 cm
Windows 95 dla opornych w.polska 231 str,20 cm
Chemia a ochrona środowiska Wyd.II 235 str. 24 cm
Elementy rachunkowości Wyd.III 218 str, 20 cm
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Auto Cad LT dla Windows 95 502 str, 24 cm
Zarządzanie finansowe -Teoria i praktykat.2 703 str, 24 cm
Technika świetlna '98 t.2 Przewodnik - informator 424 str, 24 cm
Piąta dyscyplina 389 str, 24 cm
Pracownia elektryczna wyd 7 228s 24cm
Pzegląd geografii ekonomicznej 421 str, 24 cm
Rynek kapitałowy w Polsce Raport 98 dane za 1997r. 172s 20cm
Dynamika maszyn elektrycznych prądu przemiennego 684 str, 24 cm
The New Encyclopedia Britannica Volume 1
SQL w InterBase dla Windows i Linuksa 164 str, 24 cm
Urządzenia elektroenergetyczne 498 str, 24 cm
Marketing w Internecie 281 str, 24 cm
Zwarcia w systemach elektroenergetycznych 481 str, 24 cm

07.12.2014. 00:02